Logo Gadélica

EL FESTIVAL

[GALEGO]

ॐ GADELICA ॐ - Segundo Encontro contemporáneo interdisciplinar de arte e cultura vangardista-

Sargadelos será, de novo, o lugar de celebración de Gadélica. A intensa enerxía creadora e transformacionista que aínda irradia a pasada edición sobre o pobo de Cervo, o público de Gadélica, o Concello e a Organización, é clara mostra de que a sinerxia nada o pasado ano quere estenderse e ser no tempo. Este feito tradúcese no esforzo, a vontade e a gratitude que uns ou outros mostramos para que Gadélica sexa unha realidade máxica, atrevida e audaz, unha iniciativa renovadora nun escenario de ilusión, para un público afable, cordial, florido e distinguido.

Gadélica continua sendo un festival libre e colaborativo, con filosofía propia, apoiado polo Concello de Cervo e producido pola asociación sen ánimo de lucro de mulleres rurais "As Espalladoras".

ॐ PARKING ॐ

ॐ DECO BY Miguel B Bazarra (Gadélica) ॐ GLZ
https://www.facebook.com/miguel.bazarra

ॐ VISUALES ॐ BY VJ Carlos Infante MEX & Emilio Rodriguez GLZ
https://www.facebook.com/carlosrodolfo.infantelujan

Queimada tradicional, Iluminación, Malabares, circo, zona de comida, bar local, postos de venda, punto de información Energy Control.


[ESPAÑOL]

ॐ GADELICA ॐ - Segundo Encuentro contemporáneo interdisciplinar de arte y cultura vanguardista-

Sargadelos será, de nuevo, el lugar de celebración de Gadélica. La intensa energía creadora y transformacionista que todavía irradia la pasada edición sobre el pueblo de Cervo, el público de Gadélica, el Concello y la Organización, es clara muestra de que la sinergia nacida el pasado año quiere extenderse y ser en el tiempo. Este hecho se traduce en el esfuerzo, la voluntad y la gratitud que unos u otros hemos mostrado para que Gadélica sea una realidad mágica, atrevida y audaz, una iniciativa renovadora en un escenario de ensueño, para un público afable, cordial, florido y distinguido.

Gadélica continua siendo un festival libre y colaborativo, con filosofía propia, apoyado por el Concello de Cervo y producido por la asociación sin ánimo de lucro de mulleres rurais "As Espalladoras".

ॐ PARKING ॐ

ॐ DECO BY Miguel B Bazarra (Gadélica) ॐ GLZ
https://www.facebook.com/miguel.bazarra

ॐ VISUALES ॐ BY VJ Carlos Infante MEX & Emilio Rodriguez GLZ
https://www.facebook.com/carlosrodolfo.infantelujan

Queimada tradicional, Iluminación, Malabares, circo, zona de comida, bar local, puestos de venta, punto de información Energy Control…


[ENGLISH]

ॐ GADELICA ॐ - Second time pionering and interdisciplinary art and modern culture gathering.

Sargadelos is where the second celebration of Gadélica will take place. The intense creative and transformative energy still lingers from the past edition above Cervo village, Gadélica´s founders, the Concello and the organisation, it is obvious that the energy that was born last year wants to expand throughout time. This fact provokes effort, will power and gratitude, which we have all shown for Gadélica, creating a magical reality, daring and fearless. A new initiative on a stage of your dreams, for a bubbly, beautiful and unique audience.

Gadélica contibutes to be a free and colaborative festival, with its own philosophy, backed up by de Concello de Cervo and made true by a non-profitable rural women association with the name As Espalladoras.

ॐ PARKING ॐ

ॐ DECO BY Miguel B Bazarra (Gadélica) ॐ GLZ
https://www.facebook.com/miguel.bazarra

ॐ VISUALES ॐ BY VJ Carlos Infante MEX & Emilio Rodriguez GLZ
https://www.facebook.com/carlosrodolfo.infantelujan

Traditional Queimada, Decoration, illumination, juggling, circus, a space for food, bar and spaces for small shops. Information point Energy Control.